Informacje o spółce

„Strefa Aktywności Gospodarczej” (SAG) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, w której Gmina Legnica posiada 100 % udziałów. SAG administruje obszarem byłego lotniska i terenem przyległym, użytkowanym do 1992 roku przez Wojska Federacji Rosyjskiej.

Kapitał zakładowy Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. wynosi 13.416.195,00 zł. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029353.

Spółka gospodaruje na obszarze o powierzchni ponad 200 hektarów. Dzięki zainwestowaniu kilkudziesięciu milionów złotych (przez różne podmioty gospodarcze) powstały na tym terenie doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z już obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla północnej zabudowanej części lotniska – zagospodarowano budynki oraz zbudowano od podstaw lub zmodernizowano instalacje: wodnokanalizacyjną, telekomunikacyjną i energetyczną.

Głównymi atutami SAG są:

bardzo atrakcyjne położenie geograficzne,
1,8 km od autostrady A4 (trasa wschód – zachód),
1,5 km od planowanej autostrady A3 (trasa północ – południe),
bezpośrednie sąsiedztwo centrum miasta Legnicy,
289 km od Berlina, 210 km od Pragi,
centrum zagłębia miedziowego (KGHM),
sąsiedztwo Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na obszarze zarządzanym przez SAG funkcjonuje już ponad 20 różnej wielkości firm, zatrudniających blisko 600 osób.

W pobliżu byłego lotniska powstało duże centrum handlowe. Między innymi uruchomiono hipermarkety: Auchan, Castorama. Funkcjonują także markety Media Expert, Avans, Neonet, Jysk, Pepco, C&A. Działalność produkcyjną realizuje firma Gruca.

Distribev Sp. z o.o. (dawniej Grupa Żywiec S.A.) uruchomiła centrum logistyczne.

Poza zagospodarowaniem istniejących budynków, hangarów i pustych placów działalność gospodarczą można tutaj prowadzić budując od podstaw nowe obiekty przemysłowo-usługowe. Przygotowane są niezbędne tereny do realizacji tych przedsięwzięć.