Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na potrzeby zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

http://sag.legnica.pl/wp-content/uploads/2021/04/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

http://sag.legnica.pl/wp-content/uploads/2021/03/WARUNKI-ZAM%C3%93WIENIA-2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OFERTA

http://sag.legnica.pl/wp-content/uploads/2021/03/ZAŁĄCZNIK-NR-1-OFERTA.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKAZ OSÓB

http://sag.legnica.pl/wp-content/uploads/2021/03/ZAŁĄCZNIK-NR-2-WYKAZ-OSÓB.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY

http://sag.legnica.pl/wp-content/uploads/2021/03/ZAŁACZNIK-NR-3-WZÓR-UMOWY.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

http://sag.legnica.pl/wp-content/uploads/2021/05/info.o-wyborze-oferty.pdf