Rada Nadzorcza spółki:

Przewodniczący Rady                 Ryszard   Chamer
Zastępca Przewodniczącego     Maciej Kowalski
Sekretarz                                           Grażyna  Pinkowicz

 

Zarząd spółki                    

Prezes Zarządu                             Zbigniew Czechowski
Prokurent                                        Renata Zakrzewska