Władze spółki

Rada Nadzorcza spółki:

Przewodniczący Rady                    Ryszard   Chamer
Zastępca Przewodniczącego        Maciej Kowalski
Sekretarz                                           Grażyna  Pinkowicz

 

Zarząd spółki                    

Prezes Zarządu                              Magdalena Ryglicka
Prokurent                                        Renata Zakrzewska