Letni Park Wodny AquaFun Legnica

Wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – przeprojektowanie (na bazie istniejącego projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów.

 

Kompleks basenowy wybuduje Firma MORIS – POLSKA Sp. z o.o.

link do całego postępowania i jego rozstrzygnięcia:                                                                http://sag.bip.legnica.eu/sag/oferty-i-przetargi/22696,Wybor-Wykonawcy-robot-budowlanych-na-realizacje-zadania-pn-Przebudowa-zespolu-ba.html